Zpracování osobních údajů

Správce osobních údajů

Ing. Petr Ludwig
trvalým bydlištěm Podskalská 1252/24, Praha, narozen 1.4.1986
(správcem osobních údajů se později stane zakládaný spolek, o změně Vás budeme včas informovat a pokud si to nebudete přát tak Vaše osobní údaje pod správu spolku nepřejdou)
(dále také „My“)

Zpracování osobních údajů

Informujeme vás jako uživatele našich Internetových stránek o níže popsaném shromažďování osobních údajů a zásadách ochrany soukromí.

Naše webové stránky nejsou určeny pro děti mladší 16 let. Osobní údaje dětí mladších 16 let nezpracováváme.

V případě, že budete potřebovat kteroukoliv část textu vysvětlit, poradit anebo projednat další zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás kdykoliv obrátit na e-mailové adrese info@hodnotove-cesko.cz.

Rozsah zpracování osobních údajů

Osobní údaje získáváme, pokud:

 • se přidáte pomocí formuláře na webových stránkách;
 • nám údaje sami poskytnete e-mailem, telefonicky nebo jiným způsobem

Zpracováváme tyto údaje:

 • jméno a příjmení;
 • e-mailová adresa;
 • povolání;
 • obec;
 • IP adresa;
 • identifikace prohlížeče, operačního systému a další informace pro analýzu návštěvnosti;
 • cookies

Kdo má k vašim osobním údajům přístup

Vaše Osobní údaje pro nás v rámci zajišťování některých činností budou zpracovávat zpracovatelé a další správci, kteří nám poskytují:

 • serverové, webové a cloudové služby;
  • Google, Inc. (Gsuite, Gmail, Google Analytics)
  • GrowJOB s.r.o. (provoz webových stránek)

S ohledem na měnící se osoby poskytovatelů některých služeb není možné uvést všechny současné a budoucí zpracovatele osobních údajů jmenovitě. Aktuální seznam konkrétních příjemců Osobních údajů můžete vždy nalézt na internetové adrese https://hodnotove-cesko.cz/osobni-udaje#zpracovatele

Jak dlouho osobní údaje zpracováváme

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat nejvýše po dobu 10 let.

Účely zpracování a jejich právní základ

Komunikace

Vaši e-mailovou adresu můžeme po udělení souhlasu použít, abychom Vám zasílali e-maily, ve kterých bychom Vás rádi informovali o novinkách, postupu projektu a dalších událostech, které by Vás, podle našeho názoru, mohly zajímat.

Souhlas s tímto zpracování udělujete vyplněním formuláře na webových stránkách..

Zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání e-mailů můžete kdykoliv odmítnout a nebude to mít vliv na naše jiné vzájemné vztahy. Stačí kliknout na odhlašovací odkaz v obdrženém e-mailu nebo nám zaslat e-mail s příslušnou žádostí na adresu, ze které jste od nás e-mail obdrželi.

Analýza návštěvnosti

Pro analýzu návštěvnosti našich webových stránek jsou cookies a další informace shromažďovány pomocí systému Google Analytics a slouží výhradně ke zlepšování webových stránek a propagace projektu. Právním základem takového zpracování je náš oprávněný zájem.

Ostatní zákonné povinnosti a oprávněné zájmy

Osobní údaje budeme zpracovávat v rozsahu, který nám ukládají platné zákony a ve formě záloh našich serverů či v rámci logování veškerých akcí kvůli analýze problémů a zabezpečení. Všechny tyto způsoby jsou však pro naše fungování zcela nezbytné a navázané na již dříve uvedené účely. Právním základem takového zpracování je plnění zákonných povinností či náš oprávněný zájem.

Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů

Právo na přístup

Kdykoliv můžete požádat o naše potvrzení, zda vaše osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely a v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat a kdy a jak jsme osobní údaje získali.

Právo na opravu

Kdykoliv nás můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

Právo na výmaz a právo vznést námitku

Kdykoliv nás můžete požádat o vymazání osobních údajů, které jste nám poskytli nebo vznést námitku proti konkrétnímu způsobu zpracování Vašich osobních údajů.

Právo na omezení zpracování

Dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, nesmíme Vaše osobní údaje zpracovávat jinak než tak, že budeme mít pouze uloženy a případně je můžeme použít pouze s Vaším souhlasem nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

Právo na přenositelnost

Máte právo získat osobní údaje, které o Vás uchováváme a právo na to, aby byly tyto osobní údaje předány přímo jinému správci.

Cookies

Naše webové stránky používají soubory cookie (malé textové soubory umístěné na vašem zařízení), které slouží k poskytování webů a online služeb a shromažďování údajů.

Podrobnosti o používaných souborech cookie a způsobech jak jejich použití zakázat naleznete v našich Zásadách používání cookies.

Hlášení bezpečnostních incidentů

Vždy existuje riziko, že by mohlo dojít k uniku Vašich osobních údajů či k jejich zneužití nebo ztrátě. V rámci naší činnosti budeme činit vše, co je v našich silách, aby k takovému bezpečnostnímu incidentu nedošlo, zejména zajistíme proškolení našich zaměstnanců a budeme vždy využívat pouze spolehlivá technická řešení.

Pokud by však i přes naši nejlepší snahu došlo k bezpečnostnímu incidentu a tento incident by mohl znamenat vysoké riziko pro Vaše práva a svobody, neprodleně Vás o takové skutečnosti informujeme prostřednictvím poskytnuté e-mailové adresy a zveřejněním takové informace na našich webových stránkách včetně veškerých nutných podrobností.

Dozorový úřad

Na naši činnost taktéž dohlíží Úřad pro ochranu osobních údajů, u kterého můžete v případě Vaší nespokojenosti podat stížnost. Více se dozvíte na internetových stránkách úřadu (www.uoou.cz).

Kontakt

Pokud máte připomínky nebo stížnost týkající se ochrany osobních údajů nebo dotaz na osobu zodpovědnou za ochranu dat v naší společnosti či uplatňujete některé ze svých práv, kontaktujte nás na e-mail info@hodnotove.cesko.cz - na vaše dotazy či připomínky odpovíme do 30 dnů.

Změny zásad

Naše zásady ochrany osobních údajů mohou být čas od času změněny. Vaše práva vyplývající z těchto zásad ochrany osobních údajů bez vašeho výslovného souhlasu neomezíme.

Všechny změny zásad ochrany osobních údajů zveřejníme na této stránce. Pokud se bude jednat o významné změny, budeme vás informovat e-mailem.

Účinnost

Tyto zásady ochrany osobních údajů vstupují v účinnost dne 24.7.2018.

Kdo jsme?


Jsme skupina lidí, kteří chtějí pozitivní změnu ve společnosti.