Hodnotové česko


Smyslem projektu je podporovat pozitivní hodnoty v české společnosti. Našimi hodnotami jsou kritické myšlení, laskavost a osobní odvaha.

Chci se připojit

Chceme podporovat tyto hodnoty


Jednou z důležitých vlastností je morální integrita. Nejenom hodnoty mít, ale chovat se v souladu s nimi každý den.

Kritické myšlení

V době manipulací či podvržených zpráv (hoaxů, fake news) je kritické myšlení jedním z nejdůležitějších témat pro budoucnost společnosti.

Podle reportu Future Jobs vydávaným World Economic Forum bude v roce 2020 kritické myšlení také jednou z nejpodstatnějších dovedností na trhu práce.

Laskavost & pokora

Laskavost vyjadřuje schopnost všímat si potřeb druhých a umět jim pomoci.

Již Aristoteles rozlišoval dvě radosti. Hédonickou radost, radost zaměřenou čistě na sebe. A eudaimonickou radost, tu, kterou způsobují dobré skutky pro ostatní. Aristoteles považoval hédonický život za nevyspělý a povrchní, kdežto eudaimonický život za ušlechtilý a čistý.

Osobní odvaha

Hrdinou se člověk nerodí, hrdinou se člověk v průběhu životu stává. Osobní hrdinství ale nemusí být o velkých věcech. Jde právě často o drobnosti, které ve výsledku utvářejí celek.

„Svět nebude zničen těmi, kteří páchají zlo, ale těmi, kteří se na ně dívají, aniž by něco udělali.” -- Albert Einstein

Přidejte se k nám


Přidáním vyjadřujete svoji podporu pro výše uvedené hodnoty.

Připravujeme konkrétní projekty na podporu těchto hodnot napříč společností.

Budeme Vás o nich informovat na zadaném e-mailu


Odesláním formuláře potvrzujete seznámení se
zásadami zpracování osobních údajů

Kdo jsme?


Jsme skupina lidí, kteří chtějí pozitivní změnu ve společnosti.